रूप पाहतां लोचनीं लिरिक्स – Roop Pahta Lochani Lyrics

 

रूप पाहतां लोचनीं लिरिक्स

रूप पाहतां लोचनीं ।
सुख झालें वो साजणी ॥

तो हा विठ्ठल बरवा ।
तो हा माधव बरवा ॥

बहुतां सुकृतांची जोडी ।
म्हणुनि विठ्ठलीं आवडी ॥

सर्व सुखाचें आगर ।
बाप रखुमादेवीवरू ॥

रूप पाहतां लोचनीं लिरिक्स – Roop Pahta Lochani Lyrics

Bhakti Bhajan Song Details

Song  :- Roop Pahta Lochani
Singer:-
Lyrics  :-